top of page

Àrees - Dret Penal

Ariste Martí

Assessorament i direcció Lletrada en tot tipus de procediments penals, tant si s'ha d'interposar una Querella Criminal o una Denúncia perquè has estat víctima d'un delicte, com si has de defensar-te en el marc d'un procediment penal: Des de l'assistència a comissaria, a ARISTEMARTÍADVOCADES lluitem fins al final pels teus Drets.

El Dret de Defensa és un Dret Fonamental i nosaltres lluitem dia a dia perquè sigui efectiu en tot tipus de procediments. Lluitem en nom dels nostres Clients som si fos per nosaltres mateixos. Aquesta mateixa convicció ens porta a estar donats d'alta en el Servei d'Assistència al Detingut en el Torn d'Ofici de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Portem la Defensa dels nostres Clients en tot tipus de Procediments Penals, així com exercitem també l'Acusació Particular quan has estat víctima d'una infracció penal.

Assistència a Comissaria, ja sigui per interposar una denúncia com si has estat detingut per la comissió d'un presumpte delicte, interposició de Denúncies i Querelles Criminals, declaracions davant del Jutjat, celebració de Judicis Orals, Judicis Ràpids i Judicis en materia de Delictes Lleus, i Celebració de Judicis davant del Tribunal del Jurat.

 

Tanmateix, a part de la direcció tècnica, fem costat als nostres Clients en els durs moments que s'atravessen quan s'inicia un procediment penal, i mantenim als nostres Clients total i constantment informats sobre l'estat del procediment.

Mantenim Al client informat en tot moment  i l'acompanyem en tot aquest procés

A R I S T E M A R T Í A D V O C A D E S

 fotografia de les llums d'un cotxe de policia
bottom of page