top of page

Àrees - Altres àrees

Ariste Martí

Modificació de capacitats (incapacitacions)

Si et trobes que algun familiar o persona molt propera es troba amb certes dificultats a l'hora de prendre decisions, o bé per valer-se per sí mateixa a nivell personal, domèstic o social, o inclús patrimonial, o es trobi en circumstàncies concretes que facin que necessiti d'una altra persona per a que l'acompanyi per la via de la tutela o la curatela, potser és moment de plantejar-se iniciar un procediment judicial en seu civil de modificació de la capacitat (antigues incapacitacions). ARISTEMARTÍADVOCADES ens brindem per acompanyar-te en aquests moments que cal prendre decisions personals i familiars importants i per iniciar els procediments judicials corresponents.

Arrendaments Urbans

En seu d'Arrendaments Urbans ens podem trobar amb dos casuístiques totalment oposades. D'una banda, si ets propietari d'un immoble i el tens llogat, però et trobes que no estàs cobrant el lloguer pactat, caldrà recórrer a la via judicial per tal de reclamar-ho a l'arrendatari, pel cas que els intents previs de solució hagin resultat infructuosos. Així, a ARISTEMARTÍADVOCADES ens encarreguem d'iniciar el DESNONAMENT PER MANCA DE PAGAMENT, o aquell que sigui adequat al cas concret. D'altra banda, si pel contrari ets arrendatari i pel motiu que sigui no has pogut fer front al pagament del lloguer, també et podem ajudar.

 

Tanmateix, hi ha multitud de procediments diferents, i nosaltres interposarem aquell que millor s'ajusta al teu cas en concret.

 

Redacció de contractes d'arrendamentcontractes d'arres o assessorament legal i assistència a la compra o venda del teu immoble, són d'altres serveis que oferim. 

• CIVIL • DRET DE SUCCESSIONS • Testaments • Successió Intestada • Acceptació i Adjudicació Herències • Interrogatio in Iure •  Partició Herència •  Llegítima • Altres Quartes • Fideïcomisos • Planificació Fiscal • Tramitació Impost Successions i altres Tributs • DRET DE FAMÍLIA • Matrimonial • Parella Estable • Pactes en Previsió de Ruptura i Capitulacions Matrimonials • Separacions judicials • Divorcis • Nul·litats Eclesiàstiques • Procediments de Guarda i Custòdia • Filiacions • Autonomia de la Persona a l’àmbit de la Salut • Incapacitacions • Tuteles i Curateles • PERSONA JURÍDICADRETS REALS • Obligacions i Contractes • Compravendes • Donacions • Desnonaments i Arrendaments Urbans • RESPONSABILITAT CONTRACTUAL i EXTRACONTRACTUALPROCEDIMENTS JUDICIALS i EXTRAJUDICIALSDRET PENAL • DELICTES • Homicidi i Lesions • Amenaces i Coaccions • Violència de Gènere i Violència Domèstica • contra la Llibertat Sexual • contra la Integritat Moral • contra l’Honor • contra les Relacions Familiars, Impagament de Pensions • contra el Patrimoni • contra els Drets Individuals • contra l’Administració Pública, l’Hisenda Pública i l’Ordre Públic • contra la Seguretat Vial • Falsedats • ACCIDENTS DE CIRCULACIÓDELICTES LLEUS • contra les Persones • contra el Patrimoni • contra els Interessos Generals • contra l’Ordre Públic • PROCEDIMENTSVIOLÈNCIA DE GÈNERE •  ABREUJATS SUMARIS RÀPIDS • DRET ADMINISTRATIU •  PROCEDIMENTS JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS front les diferents Administracions Públiques • NEGLIGÈNCIES MÈDIQUESDRET LABORAL • Acomiadaments individuals i Col·lectius • Accidents de treball • 

 fotografia de la façana verda d'una casa
bottom of page