top of page

Àrees - Dret de Família

Ariste Martí

Som plenament conscients que en el moment que una persona decideix posar fi a una relació de parella o matrimoni, s'obre una etapa que esdevé especialment difícil.

 

Tant des del punt de vista de la gestió de les emocions fruit de tal decisió, com la necessitat de rebre un assessorament legal que esdevé imprescindible.

És per això que a ARISTEMARTÍADVOCADES ens brindem per oferir-te tant l'assessorament legal com l'acompanyament que en aquests moments es necessita.

El nostre objectiu és minimitzar els punts de controvèrsia que sorgeixen arrel de la ruptura emocional, i és per això que -sempre que sigui possible- procurem que tots els conflictes esdevinguin solucionats mitjançant un acord extrajudicial on les dues parts resultin satisfetes, i recollir en un Conveni aquelles decisions en benefici de la fins ara parella i dels menors, si n'hi ha.

En casos on resulta impossible solucionar-ho via acord -per diversos motius-, doncs caldrà anar a la via judicial amb la finalitat que d'una forma o altra esdevinguin regulades les mesures que cal establir a resultes de la ruptura, tant respecte la parella o matrimoni, com respecte el patrimoni en comú, com molt especialment les mesures respecte els menors nascuts de la relació, amb l'objectiu de minimitzar la seva afectació, i poder donar solució per la via més favorable tant als menors -en primer terme- com als progenitors.

L'interès superior del menor és l'eix sobre el que tot pivota. 

En definitiva oferim un acompanyament legal i de suport emocional, donant solució als conflictes de la millor forma possible, i la més adequada a cada cas, entenent que hi ha tantes vies de solució com famílies existeixen. 

cartell pares jo no em separo.jpg
 fotografia en blanc i negre de dos nens abraçats d'esquena
bottom of page