top of page

Àrees - Dret de Successions

Ariste Martí

Arrel de la pèrdua d'un familiar o persona propera, floreixen tot un seguit de sentiments trobats que s'han de posar en valor, i que molt sovint xoquen amb els dificultosos tràmits legals que cal fer, tant a nivell civil com fiscal, a resultes de la defunció produïda. ARISTEMARTÍADVOCADES ens brindem per acompanyar-te i oferir-te l'assessorament legal complert que esdevé inaplaçable tot i la duresa del moment.

Així, l'objectiu que sempre ens acompanya és minimitzar i simplificar pel nostre Client els farragosos tràmits que calen dur a terme, i és per això que et volem acompanyar des del primer moment, per poder-te ajudar tant amb l'obtenció de la documentació necessària, testaments, declaracions d'hereus..., com molt especialment en els moments de portar a terme l'acceptació d'herència, liquidació dels tributs que es generen, i en definitiva tots els tràmits civils i fiscals que pertoquen.

En tot moment vetllarem per tal siguin els més beneficiosos per a tu, tant a nivell fiscal com civil, i sempre buscant el consens, l'acord i les sortides i solucions extrajudicials a tots els conflictes que puguin sorgir entre els hereus, si n'hi ha varis, per la qual cosa ens trobaràs també en seu de reclamacions de llegítimes, particions d'herències amb controvèrsies,... I en cas que esdevingui infructuós tot tipus d'acord, doncs caldrà portar l'assumpte per les vies judicials i sempre perseguint l'objectiu d'obtenir els majors beneficis amb les mínimes implicacions per al client. 

En tot cas recordem que en moltes ocasions una bona planificació successòria, tant a nivell de testament o pacte successori, com a nivell fiscal, pot resultar molt beneficiosa i des d'ARISTEMARTÍADVOCADES ens brindem per fer-ho possible; així, tant de forma prèvia a la successió, com evidentment de forma posterior, ens oferim per dur a terme un acompanyament legal i de suport, donant solució als conflictes que resultin de la forma més beneficiosa pel client, i la més adequada a cada cas.

En aquests moments que tant necessitem ser acompanyats, ho fem, així com t'assessorem en la totalitat del tràmits que comporten la sucessió hereditària.

fotografia de molts papers apilats
bottom of page